Âkıl oldur kim geçer eyyâmı hüsn-i hâl ile
Eylemez ser-mest kendin neş'e-i ikbâl ile
Leskofçalı Mustafa Galib

            son güncelleme: 4 Haziran 2015

Makaleler
Şiirin Millî Mücâdele İdrâkinde Çanakkale
asırlardır sinende yaşadığım vatansın fetih türkülerinde güneşler şafaklansın Türk şiiri çeşitli türlerle harp edebiyatına her dem hizmet etmiştir. Bu görev bilincinin son büyük sahası millî mücadele yıllarıdır. Türk sanatkârının da görev idrakinin neticelerini gösterecek muharebe alanı olan Birinci Dünya Harbi pek çok cephede savaşan Türk Ordularının e...devamı
Edebi Çalışmalar
MÜSLİMİN AKADEMYA İLE İMTİHANI YAHUT SÖZ MECLİSTEN İÇERİ
“Sizi bazen şerle bazen de hayırla sınarız.” (Enbiya, 35)   Müslimi tanımayanımız yoktur. İçimizden biri o; herkesin içindeki ‘biri’. Ancak öyle kolay ele vermez kendini. Neden mi? Şairler bilir: “En uzun yoldur insanın içi.” Peki, akademyayı bilmeyen var mı? “Efendim akademya, Platon’un kurduğu okuldur. Kurulduğu yerin adı, bir mitoloji kahramanı olan ‘Akademos’tan geldi...devamı
Kitaplar
KÜLLİYÂT-I ŞEMS-İ AZÎZ
Şemsîyâ şöyle sürûr ile okursun gazelin Yine şiirinde senin var iken bir ince hayâl Sivâsîler; ilim, irfan ve tasavvuf sahalarında kaleme aldıkları eserleriyle, kürsüdeki vaazlarıyla halka yol gösteren, onları irşad eden önemli zatlar yetiştiren kadim bir ailedir. Bu kadim ailenin bireyleri, Ahmed Yesevîlerden, Yunus Emrelerden, Mevlanalardan aldıkları vazifeyi dönem dönem lây...devamı
Haberler
Sıratımüstakim Mecmuasının 3. Cildi Yayınlandı
Bağcılar Belediyesi, Ertuğrul Düzdağ’ın yıllarını verdiği Mehmed Akif ve Sebilürreşad çalışmalarına verdiği destekle Sırat-ı Müstakim dergisinin 3. cildini yeni harflerle yayınladı. 4. cild de pek yakında yayınlanıyor. II. Meşrutiyet’le yayın hayatına başlayıp fasılalarla 1967’ye kadar mücadelesine devam eden Sırâtımüstakim veSebîlürreşâd mecmuaları yeni harflerle yay...devamı
Etkinlikler
Bostanzâde Yahya Efendi ve Gül-i Sadberg'i Yüksek Lisans Tezi Ödüllendirildi
Meridyen Derneği'nin Sonpeygamber.info Projesi kapsamında bu yıl altıncısını düzenlediği Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni, 12 Nisan 2015 Pazar akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanan yarışmaya katılan akademik makale ve tezler, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Ali Akyüz, Prof. Dr. Zekeriya Güler ve Prof. Dr. Tahsin Görg&uu...devamı
Paylaşımlar
GAZZE’DE EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜR
Kuruyarak dökülmüş bir ağaç yaprağıdır gazel ve Gazze: köklerinden sökülmek istenen bir ağaçtır kalbimizden. “Öldürmeyeceksin” emrine itaatsizliğin şahididir Gazze. Eşref-i mahlûk olanın esfel-i sâfilinle imtihanıdır bu. Ve yeninden sorguluyor akıl: “toprak nasıl döner insana / ve nasıl düşer toprağa insan” . Medeniyetler ortasında sıkışıp kalan bir masumiyet ve meden...devamı
Tebliğler
ŞEYH HÂLİD DİVANINDA GÖNÜL KAVRAMI
GİRİŞ Gönül kavramı, Türk edebiyatının vazgeçilmezlerinden olup Arapça-Farsça-Türkçe gibi dillerde kalb, hâtır, dil, derûn, yürek kelimeleri ile karşılık bulmakta[1]; sevgi, istek, düşünüş, anma gibi anlamlara gelmektedir. Bununla birlikte edebî mahsüllerin en hatırı sayılır üyelerinden biri olan kavram, Anadolu insanın kalp, dimâğ ve lisânında söz ko...devamı
Şiir ve Şair
Kar Çiçeğinde Bahar Tanesi
-Elhân-ı Şitâ Üzerine Bir Tahlil Denemesi- Şiirde başlık, şiirin bütününe şâmildir. Daha lise yıllarımızda bizi etkileyen bir ahenk şiiri olan Elhân-ı Şitâ buna en güzel örneklerden biri. Hemen her kış pencereden seyrine daldığımız karlı bir manzara ile bu şiiri hatırlarım. Şiirde heceleri müziksiz düşünmeyen Cenab Şehabettin, muhtevâsı sade bir kış manzarası...devamı
Söyleşiler
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, DÜNYADA İLMÎ ÇİZGİYİ İFADE EDEN BİR YAYIN ORGANI OLMUŞTUR
Türkiye’de ansiklopedicilik faaliyetlerine baktığımızda, ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisidir. Özellikle sosyal bilimler çatısı altında yapılan ilmî araştırmalarda mutlaka başvurulması gereken kaynaklar arasında yer bulan bu ansiklopedinin de bir hikâyesi var. Bunu öğrenmek için, erken yaşlardan beri bu ansiklopediye hizm...devamı
Dosya Arşivi
Osmanlı Türkçesi için Klavye
   Osmanlı Türkçesi metinleri yazarken karşılaşılan bazı sıkıntıların aşılması hususunda yıllardan beri bazı çalışmalar yapılmak istenmiştir.  Ne var ki Osmanlı Türkçesini yazarken hal-i hazırda Arapça ya da Farsça klavye desteğiyle bu sorunun çözmekten öte gidilememiştir. Microsoft ve benzer şirketlerin bilgisayar işletim sistemlerine Osmanlı Türkçesi için dil desteğ...devamı