Zımnında olmasa eğer ümmîd-i âfiyet 
Hazm eylemezdi vaz'ı etıbbâyı hastalar
Nâbî

güncelleme: 12 Şubat 2015

Makaleler
NESÎMÎ VE AŞK
Her şey sevmekle başlar diyordu bir şâir, Dize dize sevmekti o halde şiir.       Nesîmî[1] de sevgi deyip başlamıştı bu yola. Ölümü için fetva veren müftü: “Bu o kadar mel’un biri ki onun kanı nereye değse orayı kesip atmak gerekir” demiştir.  Tevâfuken fetvayı veren müftünün parmağına Nesîmî’nin bir katre kanı sıçrar. O...devamı
Kitaplar
Üveys İle Giydim Hırka (Şiir Şerhleri)
Klâsik şiirimizin yüksek zümreye hitap ettiği, halktan kopuk olduğu, Arapça-Farsça kelimelere boğulduğu, ağdalı bir dille yazıldığı vb. hususunda birçok tartışma yapılmış ve hâlâ yapılmaktadır. Bütün bunlar bir yana. Şu kadarını söylemek gerekir ki; klâsik şiirimiz gerçekten ilk bakışta günümüz insanına yabancı gelmekte ise de güzel bir edâ ile okunup yaşayan T...devamı
Haberler
ERZURUM TOPLANTISI VE PAYIMA DÜŞENLER
Türkiye’deki İlâhiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dallarının bir istişâre toplantısını daha 31 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirerek geride bıraktık. Bu yılki toplantımız, “mülk-i İslâm’ın kilidi” diye adlandırılan ve âcizâne görüşüme göre bunu en iyi şekilde hak eden Erzurum’da idi. Erzurum’un bu g&uu...devamı
Paylaşımlar
GAZZE’DE EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜR
Kuruyarak dökülmüş bir ağaç yaprağıdır gazel ve Gazze: köklerinden sökülmek istenen bir ağaçtır kalbimizden. “Öldürmeyeceksin” emrine itaatsizliğin şahididir Gazze. Eşref-i mahlûk olanın esfel-i sâfilinle imtihanıdır bu. Ve yeninden sorguluyor akıl: “toprak nasıl döner insana / ve nasıl düşer toprağa insan” . Medeniyetler ortasında sıkışıp kalan bir masumiyet ve meden...devamı
Edebi Çalışmalar
ALLAHUEKBER DAĞLARI’NDA KANA CAN VERMEK
...toprak nasıl döner insana ve nasıl düşer toprağa insan… Ey kâri, ey bu kültürün bu mirasın evladı, ey şehit yadigârı çocukların torunu;  sana Aralık 1914 - Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden ve adı tarih sayfalarında “Sarıkamış Harekâtı” olarak geçen Osmanlı-Rus savaşı için Sarıkamış’a yürüyen bir orduyu nasıl anlatabilirim? Dört bir cepheden a...devamı
Tebliğler
ŞEYH HÂLİD DİVANINDA GÖNÜL KAVRAMI
GİRİŞ Gönül kavramı, Türk edebiyatının vazgeçilmezlerinden olup Arapça-Farsça-Türkçe gibi dillerde kalb, hâtır, dil, derûn, yürek kelimeleri ile karşılık bulmakta[1]; sevgi, istek, düşünüş, anma gibi anlamlara gelmektedir. Bununla birlikte edebî mahsüllerin en hatırı sayılır üyelerinden biri olan kavram, Anadolu insanın kalp, dimâğ ve lisânında söz ko...devamı
Şiir ve Şair
Kar Çiçeğinde Bahar Tanesi
-Elhân-ı Şitâ Üzerine Bir Tahlil Denemesi- Şiirde başlık, şiirin bütününe şâmildir. Daha lise yıllarımızda bizi etkileyen bir ahenk şiiri olan Elhân-ı Şitâ buna en güzel örneklerden biri. Hemen her kış pencereden seyrine daldığımız karlı bir manzara ile bu şiiri hatırlarım. Şiirde heceleri müziksiz düşünmeyen Cenab Şehabettin, muhtevâsı sade bir kış manzarası...devamı
Söyleşiler
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, DÜNYADA İLMÎ ÇİZGİYİ İFADE EDEN BİR YAYIN ORGANI OLMUŞTUR
Türkiye’de ansiklopedicilik faaliyetlerine baktığımızda, ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisidir. Özellikle sosyal bilimler çatısı altında yapılan ilmî araştırmalarda mutlaka başvurulması gereken kaynaklar arasında yer bulan bu ansiklopedinin de bir hikâyesi var. Bunu öğrenmek için, erken yaşlardan beri bu ansiklopediye hizm...devamı
Dosya Arşivi
Osmanlı Türkçesi için Klavye
   Osmanlı Türkçesi metinleri yazarken karşılaşılan bazı sıkıntıların aşılması hususunda yıllardan beri bazı çalışmalar yapılmak istenmiştir.  Ne var ki Osmanlı Türkçesini yazarken hal-i hazırda Arapça ya da Farsça klavye desteğiyle bu sorunun çözmekten öte gidilememiştir. Microsoft ve benzer şirketlerin bilgisayar işletim sistemlerine Osmanlı Türkçesi için dil desteğ...devamı