Bilinmez ârifin fevtinden evvel kadr-i âsârı 
Mihekk-i hâk ile sencîdedir nakl-i hıred şimdi
Abdullah Vassâf

güncelleme: 12 Ekim2013

Kitaplar
Bir AŞK Senfonisi: Posta Kodu AŞK
    Bitimsiz vuslat hülyası seyrinde yol alanlar ve bu yolda yürümeye yeni başlayanlar için zamana ve mekâna sığmayan aşk mefhumunu hangi edebî tür tek başına taşıyabilir. Şiir dediğinizi duyar gibiyim. Peki ya mektuplar… Bir şairin mektuplaşan yüzü nasıl yansır harflere… Okur Kitaplığı bünyesinde çıkan Posta Kodu AŞK, okudukça içine çeken, hücresine ...devamı
Makaleler
Tanzimat Ekseninde Gelişen Edebî Âlemde Farklı Akisler: Birinci ve İkinci Mektep Örneği
Özet Tarihe yani geriye doğru bakarak yaptığımız kronolojik izdüşümler ve tasnifler, kültürel ilişkilerin harmanlandığı insan dünyasının giriftliğini yansıtmaktan âciz olabilmektedir. Çünkü hâkim sistematik algılama, yani dönemin paradigması çerçevesinde kendi kimliğini oluşturan birey, zamanın ve şartların kendisine sunduğu yeni önermeleri bir çırpıda kabul edemez. İnsan, es...devamı
Edebi Çalışmalar
MURADİYE UFKUNDA CEM SABAHI
    Bursa’nın hangi tarihi köşesini ziyaret etsem oranın Bursa’daki, hatta dünyadaki en özel yer olduğu hissine kapılıyorum. Yakın-uzak diğer bütün mekânlar adeta o bulunduğum yeri öne çıkarmak ve ona anlam kazandırmak için etrafa dağılmış birer dekora dönüşüyor. Kendini hayatın merkezinde tevehhüm eden insan zihninin tali bir yanılsaması mı bu acaba, diye düşünü...devamı
Haberler
Yunus Emre'nin bilinmeyen 17 şiiri
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin bugüne kadar hiç bilinmeyen ve hiçbir yerde yayınlanmamış 17 şiirinin tespit edildiğini duyurdu. Köksal, ''Bir kitapçıda bulduğum el yazması Yunus Emre Divanı'ndaki 17 şiir, bugüne kadar hiç yayınlanmadı. Bunlar nefis şiirler. Yunus Emre'nin üslubunu, dilini bilenler, bu şiirlerin ona aitolduğunu anlar...devamı
Etkinlikler
İlahiyat Ve Edebiyat
  Bu konferansı, bendenize edebiyat alanında çalışmayı tembih eden merhum Akif İnan’a ithaf ederim. SAÜ İlahiyat Fakültesi, 20 Mart 2013, Çarşamba, Sakarya.   İlahiyat-edebiyat ilişkisine dair İlahiyat kavramıyla kastedilen iki anlam var: Bunlardan ilki, kelimenin ontolojik manasıdır; genellikle Tanrı bilim diye tercüme edilen, ama özü itibariyle marifetullah kavramıyla temellendirilen b...devamı
Söyleşiler
Aşka Borcum Yoktu Yine De Yasını Tuttum
  “Yağmurda şemsiyesi yoktur hiçbir şairin…’’ cümlenizden hareketle şairler, marjinal yaşamlarıyla toplum kargaşası içerisinde kolektif bir karakter özelliği taşıyamadıkları için bireysel özellikleri ön plandadır. Şairin karakterinin böyle şekillenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şairi toplumla bütünleşememiş birey olarak tanımlamamız her şair için ne kadar doğru olu...devamı
Paylaşımlar
Sivasilerin Yolunda
  Tarihe Sivasîler olarak geçen bir irfan mektebi ve muhiti vardır. İsterseniz mektep ve muhit kavramlarını bir kavrama dönüştürerek söyleyelim: Sivasî ekolü diyelim. Gerçekten bir ekol... Bilimin ve sanatın müdafaasını yapan bir ekol.  Bu ekolün kurucu şahsiyeti yahut tasavvufi tabirle söyleyelim piri, Şemseddin Sivasî’dir. Halvetilik yolu içinde Şemsiye mektebine hayat vermiş ...devamı
Tebliğler
Fuzulî'ye Göre Hz. Ali
  Alim Yıldız GİRİŞ XVI. Yüzyılın olduğu kadar, Türk Edebiyatı’nın da en büyük şairlerinden biri olan Fuzulî (1480-1556), Alevi ve Bektaşîlerce kabul edilen yedi büyük şairden de biridir. İsna Aşeriyye’den mutedil bir Şii olan[1] Fuzulî, özellikle Hadikatü’s-Süeda[2] isimli eseriyle Anadolu’da Ehl-i Beyt ve Hz. Ali sevgisinin oluşumunda çok etkili olmuş bir şairdi...devamı
Şiir ve Şair
Âlim Yıldız’ın Şiiri
  Bizde Edebiyat hocası olup ‘Edebiyatçı’ kabul edilen isim çok azdır. Hocalık bir meslektir, doğal olarak her edebiyat hocasının şair ya da yazar olması elbette ki düşünülemez. Peki, olursa nasıl olur? O da Âlim Yıldız gibi olur. Âlim Yıldız, İlahiyat eğitimi almış, daha sonra İslami Edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora yaparak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hoca...devamı