Nâdân ile sohbet ne kadar müşkil imiş âh
Mahrûm-ı basîret olan a'mâya gücendim 
Ali Emîrî

son güncelleme: 7 nisan 2014

Paylaşımlar
ERZURUMLU BİR HAK ÂŞIĞI OSMAN KEMÂLÎ EFENDİ
Korkma her yerde senin rehberin oldukça kerem Sana olmaz iki âlemde ne derd ü ne elem Önce gözlerini kaybeder… Osman Kemâlî, 1862 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Gülköy’de 1862 yılında dünyaya gelmiştir. Daha küçük bir bebekken, hayatının yönünü değiştirecek bir olayla karşılaşmıştır; çiçek hastalığı geçirmi...devamı
Haberler
Ahmet Yesevî Konferansı
Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Ahmet Yesevî ve Türkistan hakkında “Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin İkliminden Esintiler” isimli bir konferans verdi.   Prof. Dr. Kemikli’nin vermiş olduğu konferansa İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra; Üniversitemiz Rektörlüğü, İl- İlçe Müftül&...devamı
Kitaplar
SERMAYESİ MUHABBET BİR KİTAP: GELENEĞİN İZİNDE
Prof. Dr. Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde, KİTABEVİ, İstanbul, 2013, 618 s.   Naciye KAYA*     Bu yazı ile tanıtmaya çalışacağımız eser, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Âlim Yıldız tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın Geleneğin İzinde adlı bu eserinden başka, alanla ilgili birçok deneme ve araştırma türünde eserleri bulunmaktadır. A...devamı
Makaleler
19. Yüzyıl Klasik Şairlerimizden Muhammed Şerîfî'nin Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi
Bu çalışma bir menakıpname örneği olan Dürr-i Manzûm adlı eseri tanıtmayı amaçlamaktadır. Menakıpname, bir velinin hayatı çevresinde oluşmuş menkıbe veya kerâmetleri anlatan dinî-tasavvufî eserlerin ortak adıdır. Türk edebiyatının menakıpnamelerle tanışması İslamiyet’le birlikte şekillenen tasavvuf aracılığıyla olmuştur. Edebiyatımızdaki ilk menakıpname, 11. yüzyılın sonunda yazılan &...devamı
Tebliğler
ELİFNÂME VE NİDÂÎ’NİN EFİFNÂMESİ
Düşünce tarihine bakıldığında, "âlemin esâsı harf ve rakamlardan ibarettir" yargısına rastlanmaktadır. Bu fikrin geçmişi Fisagor (Pitagoras)'a kadar uzanmaktadır. O zamandan itibaren çeşitli kültürlere girmiş olan bu düşüncenin, İslam kültüründe de izleri mevcuttur. Bu sebeple harfler, tasavvufi ve edebi kültürümüzde başta "Hurufilik" ve "Ebced Hesabı" ...devamı
Şiir ve Şair
Kar Çiçeğinde Bahar Tanesi
-Elhân-ı Şitâ Üzerine Bir Tahlil Denemesi- Şiirde başlık, şiirin bütününe şâmildir. Daha lise yıllarımızda bizi etkileyen bir ahenk şiiri olan Elhân-ı Şitâ buna en güzel örneklerden biri. Hemen her kış pencereden seyrine daldığımız karlı bir manzara ile bu şiiri hatırlarım. Şiirde heceleri müziksiz düşünmeyen Cenab Şehabettin, muhtevâsı sade bir kış manzarası...devamı
Edebi Çalışmalar
Kandil Sönerse
Aslında yazının başlığında kandil yerine mum kelimesini kullanmıştım. Fakat değiştirdim; zira mum sönerse kelimesi, yanlış, kişileri, toplulukları ve inançları zan altına alan çağrışımlara sebebiyet verebilirdi. Millet olarak günbegün hassaslaştık. Dilin, kelimenin ve sözün oraya buraya çekilmesi adetten oldu. Üstelik, bilip bilmeden insanlar, topluluklar ve inançlar hakkında uluorta sözler söylen...devamı
Söyleşiler
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, DÜNYADA İLMÎ ÇİZGİYİ İFADE EDEN BİR YAYIN ORGANI OLMUŞTUR
Türkiye’de ansiklopedicilik faaliyetlerine baktığımızda, ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisidir. Özellikle sosyal bilimler çatısı altında yapılan ilmî araştırmalarda mutlaka başvurulması gereken kaynaklar arasında yer bulan bu ansiklopedinin de bir hikâyesi var. Bunu öğrenmek için, erken yaşlardan beri bu ansiklopediye hizm...devamı
Dosya Arşivi
Osmanlı Türkçesi için Klavye
   Osmanlı Türkçesi metinleri yazarken karşılaşılan bazı sıkıntıların aşılması hususunda yıllardan beri bazı çalışmalar yapılmak istenmiştir.  Ne var ki Osmanlı Türkçesini yazarken hal-i hazırda Arapça ya da Farsça klavye desteğiyle bu sorunun çözmekten öte gidilememiştir. Microsoft ve benzer şirketlerin bilgisayar işletim sistemlerine Osmanlı Türkçesi için dil desteğ...devamı