Cevr-i devre kıl tahammül tez geçer bu kara gün
Fenniya vakt-i zemistanda çabuk akşam olur
Yozgatlı Mehmed Said

son güncelleme: 29 eylül 2014

Paylaşımlar
GAZZE’DE EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜR
Kuruyarak dökülmüş bir ağaç yaprağıdır gazel ve Gazze: köklerinden sökülmek istenen bir ağaçtır kalbimizden. “Öldürmeyeceksin” emrine itaatsizliğin şahididir Gazze. Eşref-i mahlûk olanın esfel-i sâfilinle imtihanıdır bu. Ve yeninden sorguluyor akıl: “toprak nasıl döner insana / ve nasıl düşer toprağa insan” . Medeniyetler ortasında sıkışıp kalan bir masumiyet ve meden...devamı
Edebi Çalışmalar
KÜLTÜR VE EDEBİYATIMIZDA RAMAZAN
On bir ayın sultanı ve mâh-ı gufrân olarak anılan Ramazan ayı gelişiyle birçok güzellikleri de beraberinde getirmektedir. Birçoğumuz çocukluğumuzdaki Ramazanların verdiği tatları, güzellikleri, lezzeti ve samimi iftar sofralarını asla unutamayız. Bugün için ne kadar büyümüş ve tecrübelerle belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş de olsak o günler hafızalarımızda saflığın ve masumiyetin bir iş...devamı
Haberler
ERZURUM TOPLANTISI VE PAYIMA DÜŞENLER
Türkiye’deki İlâhiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dallarının bir istişâre toplantısını daha 31 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirerek geride bıraktık. Bu yılki toplantımız, “mülk-i İslâm’ın kilidi” diye adlandırılan ve âcizâne görüşüme göre bunu en iyi şekilde hak eden Erzurum’da idi. Erzurum’un bu g&uu...devamı
Kitaplar
Nâzenîn bir Hak âşığı: Ömer Hulûsî ve Dîvân’ı
Akademik yayınlarıyla bilinen Okur Akademi Yayınları, Anadolu’muzun ismiyle müsemma olan o dönemki adıyla Aydın Güzelhisar şehrinde doğan Ömer Hulûsî ve onun manzumeleri, mutasavvıf şahsiyeti ve tarikatı hakkında yayınevinin Osmanlı Kaynak Metinleri dizisine 600 sayfalık hacimli ve uşşâkî erkânı için bir o kadar önemli yeni bir çalışma ekledi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk İslam...devamı
Makaleler
19. Yüzyıl Klasik Şairlerimizden Muhammed Şerîfî'nin Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi
Bu çalışma bir menakıpname örneği olan Dürr-i Manzûm adlı eseri tanıtmayı amaçlamaktadır. Menakıpname, bir velinin hayatı çevresinde oluşmuş menkıbe veya kerâmetleri anlatan dinî-tasavvufî eserlerin ortak adıdır. Türk edebiyatının menakıpnamelerle tanışması İslamiyet’le birlikte şekillenen tasavvuf aracılığıyla olmuştur. Edebiyatımızdaki ilk menakıpname, 11. yüzyılın sonunda yazılan &...devamı
Tebliğler
ŞEYH HÂLİD DİVANINDA GÖNÜL KAVRAMI
GİRİŞ Gönül kavramı, Türk edebiyatının vazgeçilmezlerinden olup Arapça-Farsça-Türkçe gibi dillerde kalb, hâtır, dil, derûn, yürek kelimeleri ile karşılık bulmakta[1]; sevgi, istek, düşünüş, anma gibi anlamlara gelmektedir. Bununla birlikte edebî mahsüllerin en hatırı sayılır üyelerinden biri olan kavram, Anadolu insanın kalp, dimâğ ve lisânında söz ko...devamı
Şiir ve Şair
Kar Çiçeğinde Bahar Tanesi
-Elhân-ı Şitâ Üzerine Bir Tahlil Denemesi- Şiirde başlık, şiirin bütününe şâmildir. Daha lise yıllarımızda bizi etkileyen bir ahenk şiiri olan Elhân-ı Şitâ buna en güzel örneklerden biri. Hemen her kış pencereden seyrine daldığımız karlı bir manzara ile bu şiiri hatırlarım. Şiirde heceleri müziksiz düşünmeyen Cenab Şehabettin, muhtevâsı sade bir kış manzarası...devamı
Söyleşiler
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, DÜNYADA İLMÎ ÇİZGİYİ İFADE EDEN BİR YAYIN ORGANI OLMUŞTUR
Türkiye’de ansiklopedicilik faaliyetlerine baktığımızda, ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi Türkiye Diyanet Vakfı’nın çıkardığı İslâm Ansiklopedisidir. Özellikle sosyal bilimler çatısı altında yapılan ilmî araştırmalarda mutlaka başvurulması gereken kaynaklar arasında yer bulan bu ansiklopedinin de bir hikâyesi var. Bunu öğrenmek için, erken yaşlardan beri bu ansiklopediye hizm...devamı
Dosya Arşivi
Osmanlı Türkçesi için Klavye
   Osmanlı Türkçesi metinleri yazarken karşılaşılan bazı sıkıntıların aşılması hususunda yıllardan beri bazı çalışmalar yapılmak istenmiştir.  Ne var ki Osmanlı Türkçesini yazarken hal-i hazırda Arapça ya da Farsça klavye desteğiyle bu sorunun çözmekten öte gidilememiştir. Microsoft ve benzer şirketlerin bilgisayar işletim sistemlerine Osmanlı Türkçesi için dil desteğ...devamı